2014. Najava radionica Abeceda financija za mlade

U sklopu projekta Abeceda financija, koji je financiran od starne Ministarstva gospodarstva, HIFE će održati tri radionice za srednjoškolce. Cilj je kroz radionice postići da polaznici razumiju jezik osobnih financija te da ih se osvijesti s kojim informacijama trebaju raspolagati kako bi mogli donositi informirane financijske odluke.

Kod mladih ljudi potrebno je razviti svijest o štednji i razvoju dugoročnih financijskih planova kako bi se u budućnosti razvili u financijski zrele i odgovorne osobe.

Važnost sustavnog uvođenja financijske edukacije potvrđuje i činjenica da je 2012.g. ista uvedena i u program OECD pod nazivom PISA („Programme for International Student Assessment“) u sklopu kojeg će se analizirati i financijska pismenost mladih u dobi od 15 godina.

U Europskoj Uniji škole su prepoznate kao odličan kanal za provedbu programa financijske pismenosti, uvažavajući njihov status i povjerenje koje u njih imaju mladi.

Predloženi program financijske edukacije karakterizira njegova multidisciplinarnost, upravo jer integrira znanja iz različitih područja (matematika, sociologija, povijest, marketing…) i što je najvažnije dovodi ih u jedan primjenjivi životni kontekst. Primjer multidisciplinarnosti je npr. lekcija o novcu koja sadrži dijelove koji se odnose na povijest, umjetnost i filozofiju.
 
Poseban naglasak je na razumijevanju platnih transakcija, vrijednosti novca, racionalizaciji troškova, kartičnom poslovanju i poslovanju po transakcijskim računima.

Slijedom toga, program je usmjeren na usvajanje sljedećih znanja:
• Razumijevanje pojma novca
• Razumijevanje različitih oblika plaćanja
• Razumijevanje koncepta veće vrijednosti za novac
• Razumijevanje kako se koriste kartice
• Razumijevanje kako se novac posuđuje i deponira te logiku plaćanja, odnosno zarađivanja kamata
• Upravljanje osobnim budžetom – kako izraditi budžet i planirati prihode, troškove i štednju. Na koji način upravljati pojedinim stavkama osobnog budžeta od određivanja ciljeva, prioriteta, racionalizacije troškova, povećanje prihoda
• Planiranje buduće potrošnje – planiranje štednje u svrhu buduće potrošnje ili pripreme za nove okolnosti u životu (npr. samostalan život)
• Razumijevanje različitih vrsta kredita – osnovne vrste te prednosti i nedostaci pojedenih vrsta kredita, urednost u podmirivanju kreditnih obveza
• Police osiguranja kao instrument za zaštitu od specifičnih rizika, s naglaskom na policama osiguranja od nezgode, života, imovine, autoodgovornosti
• Korištenje informacija za donošenje financijskih odluka – kroz praktične vježbe koje predstavljaju svakodnevne životne situacije osigurat će se praktična primjena stečenih znanja na radionicama

20.1.2014.