Osobne financije

Na radionicama usvojite znanja o izradi kućnog budžeta, kreditima, platnim karticama i štednji.