Predavanje: Srednje i malo poduzetništvo kao ključ uspjeha Hrvatskog gospodarstva

Studenti Ekonomskog fakulteta u Zagrebu prisustvovali su predavanju o srednjem i malom poduzetništvu, kao ključu uspjeha Hrvatskog gospodarstva. Glavni cilj predavanja bio je upoznati ih s važnosti srednjeg i malog poduzetništva u Hrvatskoj te kako osigurati njegovo bolje strateško pozicioniranje. Predavanje je organizirala Hrvatska studentska asocijacija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a predavači su bile Ana Vrbošić i Danijela Princi Grgat s Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju.


S obzirom na značajan udio srednjih i malih poduzeća u BDP-u, izvozu i zaposlenosti istaknuta je važnost kreiranja najboljih uvjeta i regulative za njihov rast i razvoj. Ključnim su ocijenjeni:

  • smanjivanje administrativnih prepreka (od osnivanja poduzeća, do njegove likvidacije),
  • skraćivanje trajanja postupaka ishođenja dozvola za gradnju poslovnih objekata do njihovog upisa u zemljišnim knjigama,
  • poboljšanje percepcije javnosti o poduzetništvu kao prilici za samozapošljavanje,
  • osiguravanje adekvatnih mjera za poticanje poduzetništva žena,
  • važnost sinergije klastera i gospodarske diplomacije kao prilike za jačanje strateške pozicije Republike Hrvatske na inozemnom tržištu te važnost programa za potporu i razvoj srednjeg i malog poduzetništva.

Istaknuti su pozitivni primjeri Singapura, Kine i Novog Zelanda koji se prema izvješću Svjetske banke i IFC - Doing Business 2013 nalaze među top 10 zemalja po jednostavnosti poslovanja, od ukupno 185 zemalja koliko je analizirano. Hrvatska je na 84. mjestu. U tim zemljama reforme usmjerene na informatizaciju, objedinjavanje pojedinih administrativnih procedura, bolju koordinaciju tijela uključenih u određene administrativne procese, rezultirale su značajnim uštedama vremena i novca za poduzetnike prilikom osnivanja poduzeća, ali i ishođenja potrebnih dozvola za izgradnju i upis vlasništva na nekretninama. Kako su istaknule predavačice: „za provedbu reforma usmjerenih na olakšavanje uvjeta za poslovanje srednjih i malih poduzetnika i rješavanje administrativnih prepreka potreban je tzv. pogled „out of the box „ ,odnosno potreban je širi pogled i inovativna rješenja.„


S obzirom na temeljne ciljeve gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, usmjerene na povećanje izvoza i privlačenje izravnih stranih ulaganja, istaknuta je važnost postojanja stabilnih uvjeta koji bi bili povoljni za poslovanje svih poduzetnika te njihova neovisnost od političkih zbivanja.

Na mikroekonomskoj razini istaknuta je važnost:

  • kontinuirane edukacija poduzetnika,
  • postavljanja eksperata budu na ključne pozicije u tvrtkama
  • te važnost donošenja strateških i operativnih planova.

Poseban naglasak bio je na potrebi da poduzeća kontinuirano prate poslovanje svojih ključnih poslovnih partnera, kupaca i dobavljača, kako bi prepoznali rane znakove upozorenja koji ukazuju na poteškoće u njihovom poslovanju. Problem koji je navrijeme prepoznat daje mogućnost za pravovremenu reakciju i eventualno traženje alternativnih rješenja.

30.11.2012.