Abeceda javnih usluga

U sklopu projekta Abeceda javnih usluga, koji je financiran od strane Grada Zagreba, Udruga HIFE održala je pet radionica namijenjenih učenicima osnovnih škola na kojima su obrađene teme iz područja zaštite potrošača. Na radionicama učenici su se kroz konkretne primjere upoznali s javnim uslugama koje nudi Grad Zagreb, kako mjerama ušteda smanjiti troškove režija te pravima i odgovornosti korisnika javnih usluga.

27.12.2018.