Novac i obiteljske vrijednosti

U današnje vrijeme posebno je važno definirati obiteljske vrijednosti koje ćemo prenijeti na svoju djecu. One ovise o našem kulturološkom i socijalnom nasljeđu.

U prijenosu obiteljskih vrijednosti na djecu svakodnevna komunikacija je ključna. S djetetom treba, osim razgovora o tome što mu se taj dan događalo, razmjenjivati i mišljenja o informacijama koje su mu dostupne kroz medije ili putem Interneta.

Djeca često prate serije, ili show programe čiji sadržaj odrasli ponekad smatraju neprimjerenim, takve emisije tkđ. mogu poslužiti za razgovor s djetetom o tome što je dobro, a što nije. Iz takvih razgovora s djetetom, saznajete što ono misli, kako interpretira događanja i dajete sebi priliku da usmjerite njegova razmišljanja, poštujući uvijek pri tome njegovu individualnost.

Temeljne obiteljske vrijednosti možete zajednički definirati, napisati i istaknuti u kući negdje na vidljivo mjesto. Kao što smo već u ranijim postovima spominjali, djeca su vizualni tipovi, stoga lakše pamte kada se stvari napišu i iskomuniciraju. Za poštivanje pravila, s vremena na vrijeme nagradite dijete i ne zaboravite ga pohvaliti za svaki postignuti cilj. To djeluje motivirajuće.

Ono što je važno, je da i vi kao roditelji poštujete obiteljske vrijednosti. Ne zaboravimo da smo našoj djeci uzor, stoga ne možemo očekivati samo od njih da se pridržavaju zajedničkih pravila.

Ako vrijednosti iskomuncirate dovoljno na vrijeme i počnete paziti da ih svi poštuju, pomažete djetetu da stekne dobre navike korigirajući njegovo ponašanje. Lakše je korigirati ponašanje navrijeme, nego kasnije mijenjati loše navike.

Kad su financije u pitanju, situacija je slična. Djetetu treba objasniti da novcem ne mogu kupiti sreću. Skrenite im pažnju na brojne primjere iz javnog, a možda i vašeg privatnog života, ljudi kojima novac nije donio sreću, budući da između ostalog nisu bili razumni i emocionalno zreli.

Isto tako, dijete rano treba spoznati da čovjek ne vrijedi onoliko koliko ima novaca. Objasnite djetetu da novac nije nešto negativno i da može značajno olakšati život, ali da količina novca koju netko posjeduje nije proporcionalna s njegovom vrijednosti.

Djeca se često uspoređuju s drugima i žele stvari koje drugi posjeduju, što često izaziva frustracije kod roditelja i djece. Posebno ukoliko roditelji nisu u mogućnosti slijediti takve primjere (financijski). Važno je da dijete jako rano shvati da se vi ne planirate utrkivati ni sa kim i da ste izabrali svoj put te da dijete ima punu slobodu ako može i hoće napraviti više od vas, ali da se ono samo za to treba potruditi.

Uspoređivanje s drugima nije nužno loše, ono nas potiče i na postizanje viših ciljeva. Važno je usmjeriti dijete na „prave“ uzore i vrijednosti.

***
Osnovno je da dijete razumije da se vrijednost čovjeka ne mjeri kroz količinu novca koju je stvorio…