Urednost u kartičnom poslovanju

Važno je uredno podmirivati obveze koje dospijevaju po kraticama kako bi izbjegli plaćanje zateznih kamata na dospjeli dug i kako bi zadržali dobar kreditni rejting koji vam je potreban ukoliko u budućnosti planirate nova zaduženja.

Ukoliko prekoračite odobreni limit potrošnje, možete očekivati da će vam prekoračeni iznos, izdavatelj kartice učiniti dospjelim u cijelosti već kod sljedećeg obračuna.

Isto tako, izdavatelj kartice može blokirati karticu i to:

  • na zahtjev korisnika kartice
  • ukoliko korisnik kartice prekrši ugovorene uvjete
  • ukoliko postoji indicija da se kartica zloupotrebljava
  • ako korisnik kartice prijavi gubitak, krađu ili zlouporabu kartice