Transakcijski račun

Transakcijski račun jest:

  • tekući račun ili žiro račun koji otvara i vodi kreditna institucija na ime jednog ili više korisnika platnih usluga koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija
  • račun koji kreditna institucija vodi za potrebe izvršavanja platnih transakcija u svoje ime. 

Kreditna institucija otvara transakcijski račun na osnovi okvirnog ugovora sklopljenog s korisnikom platnih usluga, kojim se reguliraju uvjeti otvaranja i vođenja transakcijskog računa ili na osnovi propisa. Pri otvaranju transakcijskog računa kreditna institucija dužna je:

  • utvrditi identitet korisnika platnih usluga i
  • provesti druge postupke u skladu s propisom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
  • pribaviti sve podatke koje je za taj transakcijski račun dužna dostavljati u skladu s propisom kojim se uređuje sadržaj jedinstvenog registra računa u Republici Hrvatskoj. 

Konstrukcija transakcijskog računa

Konstrukcija transakcijskog računa propisana je Odlukom o načinu otvaranja transakcijskih računa. I koristi se kao jedinstvena identifikacijska oznaka u smislu odredbi Zakona o platnom prometu. 

Konstrukcija transakcijskog računa

Transakcijski račun sadržava 17 brojeva i sastoji se od dva dijela:

  • prvi dio – vodeći broj kreditne institucije. Ovaj broj dodjeljuje Hrvatska narodna banka i sastoji se od sedam brojčanih znakova, od kojih: niz od prvih šest brojčanih znakova jest jedinstveni kôd kreditne institucije, a posljednji sedmi brojčani znak jest kontrolni broj koji se računa 
  • drugi dio – broj (partija) transakcijskog računa kod kreditne institucije i sastoji se od ukupno deset brojčanih znakova.