Što je tekući račun?

Prema definiciji HNB, „tekući račun je kunski (od 1. siječnja 2011. multivalutni) prometni račun koji banka otvara klijentu radi primanja uplata i obavljanja isplata u granicama raspoloživih sredstava na računu te dozvoljenog prekoračenja.“

 

Tko može otvoriti tekući račun?

„Ovu mogućnost imaju svi pravno sposobni građani Republike Hrvatske koji putem tekućeg računa namjeravaju ostvarivati redovite ili povremene priljeve, a može ga otvoriti i strana fizička osoba. Tekući račun može otvoriti isključivo vlasnik računa. 
Tekući račun otvara se zaključivanjem odgovarajućeg ugovora (Ugovor o tekućem računu). Ugovor o tekućem računu zaključuje se na neodređeno vrijeme. Sredstva na tekućem računu tretiraju se kao novčani depozit po viđenju. Po zaključivanju ugovora o tekućem računu klijent dobiva karticu tekućeg računa, koja je obvezni instrument za raspolaganje sredstvima na tekućem računu. 

Banka određuje i klijentu nudi mjesta raspolaganja sredstvima na tekućem računu, a to mogu biti poslovnice banke, bankomatska mreža, trgovačko-uslužna mreža, poslovnice pošta i banaka te poslovne jedinice drugih pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog prometa. Banka određuje i klijentu nudi oblike raspolaganja sredstvima na tekućem računu. To mogu biti pisani i usmeni nalozi, nalozi putem telefaksa, interneta itd. Klijent raspolaže sredstvima na računu putem svih instrumenata, a osobito karticom, čekom, jednokratnim nalogom banci i trajnim nalogom. 

Klijentima koji na tekućem računu ostvaruju redovite priljeve banka može odobriti dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, a klijenti kojima je banka odobrila korištenje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu mogu raspolagati sredstvima na tekućem računu u visini vlastitih sredstava uvećanih za iznos dozvoljenog prekoračenja. Uz tekući račun obično se vežu i drugi proizvodi i usluge. 

Potrošači imaju mogućnost slobodnog izbora banke u kojoj će otvoriti svoj tekući račun odnosno mogućnost da slobodno (po podmirivanju postojećih obveza) zatvore tekući račun u jednoj banci i otvore novi u drugoj, koju drže povoljnijom, privlačnijom ili prihvatljivijom.“
_______________
Izvor: HNB – „ISTRAŽIVANJE MOBILNOSTI NA TRŽIŠTU TEKUĆIH RAČUNA KORISNIKA BANKOVNIH USLUGA – POTROŠAČA“

Najčešći troškovi vezani uz tekući račun su:

 

  • naknada za korištenje računa/bankomata
  • kamatna stopa na prekoračenje