Rok povrata kredita, moratorij i poček

Svaki kredit ima svoj krajnji rok povrata koji je jednak datumu posljednjeg dospijeća obveze po kreditu.

Osim ovog roka, može se ugovoriti i period počeka kao razdoblje u kojem dospijeva samo kamata, ili ugovoriti moratorij u kom se kredit zbog određenih okolnosti iznimno može na zahtjev korisnika kredita kredit staviti u mirovanje, ukoliko taj zahtjev kreditna institucija ocijeni opravdanim i odobri (npr. uslijed gubitka posla, ili značajnog smanjenja primanja…).

Ovisno o okolnostima, kreditna institucija određuje rok na koji je spremna odobriti moratorij korisniku kredita.