Rok i način korištenja kredita

Svaki kredit ima ugovoren rok do kojeg se može koristiti i način na koji će se sredstva odobrenog kredita iskoristiti.

Unutar ugovorenog roka korištenja kredita, sredstva se mogu isplatiti jednokratnom gotovinskom ili bezgotovinskom isplatom, ili na isti način samo u tranšama.

Stambeni krediti s namjenom kupnje nekretnine najčešće se isplaćuju bezgotovinskom isplatom na račun prodavatelja nekretnine, dok se krediti za adaptaciju, izgradnju ili rekonstrukciju mogu isplatiti bezgotovinski na račun izvođača radova, temeljem (pred)računa i sukladno troškovniku, ili gotovinskom isplatom. Način korištenja, a shodno tome i trošak kredita, mogu varirati ovisno o namjeni kredita.

Krediti koji mogu imati duži rok korištenja su npr. stambeni krediti za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju nekretnine, s obzirom na specifičnu namjenu, dok se kod gotovinskih nenamjenskih kredita isplata najčešće vrši neposredno nakon odobrenja kredita.

Maksimalan rok korištenja kredita za različite namjene propisuje kreditna institucija i može varirati npr. 6 mjeseci za adaptaciju, 12 mjeseci za izgradnju itd.

Uvjet da se odobri korištenje kredita, tj. isplate sredstva, je da su ispunjeni svi ugovorom propisani uvjeti, npr. da je prikupljena sva potrebna ugovorna dokumentacija, plaćene naknade, provedeni svi instrumenti osiguranja,ili neki drugi posebno ugovoreni uvjeti.

S obzirom da određene kreditne institucije imaju pravila vezana za zaprimanje zahtjeva i njihovu realizaciju tijekom vikenda, blagdana ili zaprimljenih do određenog sata dobro je informirati se do kad trebate podnijeti zahtjev za korištenje kredita u vašem konkretnom slučaju.