Procjena vrijednosti nekretnine

Vrijednost nekretnine koja se daje kreditnoj instituciji pod zalog kao instrument osiguranja, utvrđuje se procjenom vrijednosti nekretnine. Procjenu vrši ovlašteni procjenitelj.

 
Kreditne institucije najčešće traže da procjena ne bude starija od 12 mjeseci, stoga ukoliko želite realizirati kredit uz zalog na nekretnini za koju već imate procjenu gotovu provjerite s kreditnom institucijom da li je ista i dalje prihvatljiva, ili je potrebna revizija iste/izrada nove procjene.