Prigovor potrošača

Ukoliko potrošač smatra da se kreditna institucija ne pridržava uvjeta iz ugovora o pružanju bankovnih/financijskih usluga može svoj prigovor uputiti:

• odgovarajućoj organizacijskoj jedinici kreditne institucije
• organizacijskoj jedinici kreditne institucije koja je zadužena za rješavanje prigovora potrošača
• unutarnjoj reviziji u kreditnoj instituciji
• društvu ili udruzi za zaštitu potrošača
• drugim nadležnim tijelima.

Ako je potrošač nezadovoljan odgovorom ili rješenjem kreditne institucije na njegov uloženi prigovor, može o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, koja ne rješava pojedinačne prigovore, već prati periodično kretanje broja prigovora potrošača po pojedinoj kreditnoj instituciji.