Platne kartice - osnovni pojmovi

Za lakše snalaženje u korištenju platnih kartica, upoznajte se prvo s osnovnim pojmovima:

  • Opći uvjeti poslovanja – važno ih je proučiti prije uzimanja kartice jer isti reguliraju prava i obveze izdavatelja i korisnika kartice.
  • Kartica – ovisno o vrsti kartice, koristi se za kupnju proizvoda i usluga i/ili isplatu gotovine uz odgodu plaćanja. Na osnovi kartice, korisniku kartice može se odobriti obročna otplata i/ili potrošački i/ili gotovinski kredit. Na kartici su naznačeni podaci o korisniku kartice, što omogućuje njegovu identifikaciju.
  • Institucija za elektronički novac (dalje u tekstu: izdavatelj kartice) – radi se o društvu koje je upisano u registar institucija za elektronički novac Hrvatske narodne banke i temeljem toga je ovlašteno izdavati i prihvaćati kartice te izvršavati platne transakcije putem istih. Poslovanje institucija za elektronički novac je pod nadzorom Hrvatske narodne banke, prema Zakonu o platnom prometu i Zakonu o elektroničkom novcu.
  • Pristupnica – zahtjev za izdavanje kartice, čijim se potpisom od strane korisnika kartice te prihvatom od strane izdavatelja kartice zasniva ugovorni odnos između korisnika kartice i izdavatelja kartice. Ukoliko dođe do promjene podataka koje ste naveli u pristupnici (prezime, telefon, e-mail, fax…) o tome obavijestite izdavatelja kartice.
  • Korisnik kartice – fizička osoba kojoj je izdana kartica na njegovo ime (osnovna kartica). Razlikujemo osnovnog korisnika od dodatnog korisnika kartice. Osnovni korisnik ujedno je i glavni dužnik za sve troškove nastale korištenjem kartice ne samo od njega, već i od svih dodatnih korisnika za koje je tražio izdavanje dodatne kartice.

Primjer: Maja je korisnik kreditne kartice „X“ (ona je osnovni korisnik i glavni dužnik po kartici). S obzirom na obiteljske potrebe, odlučila je podnijeti zahtjev da njezin suprug postane dodatni korisnik kartice. Maja i njezin suprug mogu pod jednakim uvjetima raspolagati karticom, s time da je Maja kao glavni dužnik po kartici odgovorna za  troškove koje su ona i suprug napravili po kartici (po osnovnoj i dodatnoj kartici).