Platne kartice - mjere opreza

Kod kartica koje imaju PIN (Personal Identification Number, ili osobni tajni identifikacijski broj korisnika kartice čija je svrha identifikacija korisnika kartice na prihvatnom uređaju i koji je kao takav poznat isključivo korisniku kartice) važno je poduzeti određene mjere predostrožnosti kako bi se izbjeglo neovlašteno raspolaganje karticom od strane trećih osoba.

Koje mjere opreza poduzeti?

  • Zapamtite svoj PIN!
  • Pismenu obavijest o PIN-u odmah uništite!
  • Nemojte nikome odavati svoj PIN!
  • PIN nemojte zapisivati na karticu niti na druge ceduljice, posebno ne one koji držite uz karticu!
  • Provjerite da li je kartica u vašem posjedu!
  • Uvijek imajte kod sebe zapisan broj na koji treba izvršiti prijavu krađe, zloupotrebe ili neovlaštenog korištenja kartice!

Skreće se pažnja da su u Općim uvjetima najčešće navedena ograničenja u odgovornosti izdavatelja kartice u slučaju gubitka kartice, neovlaštenog podizanja novca s računa ili u drugim sličnim slučajevima koji se povezuju sa zlouporabom kartica te isto tako kakva je odgovornost korisnika kartice.

Što ako je netko ukrao, zloupotrijebio ili neovlašteno koristio vašu karticu?

Odmah prijavite takvu situaciju. Ako naknadno pronađete karticu svejedno se javite izdavatelju kartice radi daljnjih uputa za postupanje.

Sigurno ste kroz medije čuli za slučajeve u kojima se kartice koriste za zaključivanje fiktivnih i lihvarskih ugovora ili daju kao jamstvo za podmirenje nečijeg duga. Oprez, jer se ovakve situacije u praksi smatraju zlouporabom prava korištenja kartice, zbog čega se ista može blokirati ili u potpunosti oduzeti korisniku kartice.

Koja je odgovornost korisnika, a koja izdavatelja kartice i do kojeg iznosa u slučaju neautorizirane transakcije najčešće je propisno općim uvjetima. Dobro ih proučite kako bi u svakom trenutku znali koja su vaša prava i obveze u ovakvim situacijama.