Plaćanje karticom u inozemstvu

Skreće se pažnja da izdavatelj kartice može isključiti opciju korištenja kartice u određenim državama, ukoliko procijeni da u istima nisu osigurani potrebni sigurnosni standardi u kartičnom poslovanju.

Ukoliko planirate put u inozemstvo i korištenje određene kartice, važno je da prije putovanja provjerite da li će vam biti moguće koristiti karticu koju imate.

Isto tako, prije korištenja kartice u inozemstvu, važno je provjeriti koji se tečaj primjenjuje kod terećenja i konverzije u kune troška učinjenog u stranoj valuti, a kako bi isti ukalkulirali u plan troškova.