Osiguranje od odgovornosti

U slučaju osiguranja od odgovornosti osiguratelj odgovara za štetu nastalu osiguranim slučajem samo ako treća oštećena osoba zahtijeva njezinu naknadu.

Osiguratelj snosi, u granicama iznosa osiguranja, troško¬ve spora i druge opravdane troškove radi utvrđivanja osiguranikove odgovornosti.

Iz osiguranja se naknađuju i troškovi mjera poduzetih na zahtjev osiguratelja ili u sporazumu s njim, radi zaštite od neopravdanih i pretjeranih zahtjeva trećih osoba.