Obavijesti o stanju kredita

Korisnik kredita tijekom otplate kredita, jednom godišnje potpuno besplatno dobije obavijest o stanju kredita koja sadrži podatke o:

• dospjelim nepodmirenim obvezama prema kreditnoj instituciji i

• informaciju o tome u kojem roku kreditna institucija šalje prvu i drugu opomenu o dugu i upozorenje o otkazu kredita.

Takva obavijest šalje se i sudužnicima i jamcima, ukoliko su sudionici u kreditu i šalje se sve do trenutka eventualnog pokretanja sudskog postupka za naplatu kredita.