Način otplate kredita

Način otplate kredita propisan je uvjetima pojedinog proizvoda. Najčešće mogućnosti otplate kredita su:

  • mjesečno
  • tromjesečno
  • polugodišnje
  • godišnje

a otplata može biti u:

  • anuitetima kod kojih jednaki iznosi dospijevaju tijekom cijelog otplatnog razdoblja, a mijenjaju se samo odnos udjela kamate i glavnice
  • ratama kod kojih je dio glavnice koja se otplaćuje ista je za cijelo razdoblje otplate kredita, a kamata se tijekom istog razdoblja postepeno smanjuje
  • drugi ugovoreni način, npr. moguće je za određene proizvode ugovoriti i poseban obrok koji uključuje dospijeće određenog postotka glavnice s datumom isteka roka otplate kredita.

Rate/anuiteti kredita dospijevaju po isteku obračunskog razdoblja, a najčešće korisnik kredita bira datum plaćanja unutar mjeseca. Korisnici kredita najčešće taj datum usklađuju s datumom kada primaju plaću.