Lombardni krediti i pozajmice

Lombardni krediti i pozajmice najčešće se odobravaju temeljem zaloga na depozitu, udjelu u određenom fondu ili polici osiguranja života.

Kod pozajmica odobrenih na temelju depozita, najčešće su krajnji rok povrata pozajmice i krajnji rok dospijeća depozita usklađeni, tj. rok povrata pozajmice ne može biti dulji od roka dospijeća depozita.

Kod odobravanja kredita na temelju udjela u fondu, važno je prije provjeriti koji fond kreditna institucija prihvaća za odobrenje ovog proizvoda.