Krediti za obrazovanje

Ova vrsta kredita najčešće je namijenjena studentima (do)diplomskog, specijalističkog ili poslijediplomskog studija u zemlji i inozemstvu.

S obzirom da su korisnici kredita osobe koje studiraju i najčešće nemaju redovna primanja, stoga se roditelji ili drugi članovi obitelji najčešće traže kao solidarni dužnici i trebaju ispunjavati uvjet potrebne kreditne sposobnosti.

Svoj status studenta, korisnici kredita dokazuju potvrdom o upisanoj godini studija koju izdaje obrazovana ustanova u koju su upisani.

Kod ovog kredita iznos koji se koristi za plaćanje školarine je namjenski, dok se za plaćanje troškova studiranja odobrava najčešće isplata na račun. Postoji više mogućnosti korištenja kredita ovisno o namjeni, jednokratnom isplatom na račun ili u tranšama.

S obzirom na specifičnost ovog kredita često se nudi i opcija počeka otplate. Neke kreditne institucije nude i mogućnost aktiviranja počeka kod gubitka statusa klijenta.