Iznos kredita

Maksimalan iznos kredita najčešće ovisi o vrsti kredita. Krediti bez namjene tzv. nenamjenski krediti najčešće imaju manje maksimalne iznose u odnosu na stambene kredite, posebno ukoliko se za takve kredite pod zalog ne daje nekretnina kao instrument osiguranja. Isto tako, npr. stambeni krediti čija je namjena adaptacija nekretnine, mogu imati manji maksimalno dozvoljeni iznos u odnosu na npr. stambene kredite s namjenom kupnje nekretnine. Pojedine vrste kredita imaju čak propisane i minimalne iznose kredita.

Da li netko može dobiti maksimalan iznos kredita ovisi ne samo o vrsti kredita, već i o njegovoj starosti i kreditnoj sposobnosti.