Hipotekarni kredit

Hipotekarni kredit je nenamjenski kredit koji se najčešće isplaćuje na račun korisnika kredita, a osiguran je založnim prvom na nekretnini u odgovarajućem omjeru.

S obzirom na ročnost ovog kredita i namjenu, najčešće je skuplji u odnosu na stambene kredite i ima veći potreban omjer osiguranja u odnosu na kredit.

Nije rijetko da u praksi maksimalan iznos koji je kreditna institucija spremna odobriti kod hipotekarnog kredita bude manji od maksimalnog iznosa kod stambenih kredita, a maksimalan rok otplate kredita bude kraći.

Npr. stambeni kredit, ako ispunjavate uvjete, može iznositi i dok 300 tis. EUR na maksimalan rok od 30 godina, a hipotekarni samo na 20 godina i maksimalan iznos do 150 tis. EUR.