Dokumentacija za odobrenje kredita

Dokumentacija koja je potrebna za obradu kreditnog zahtjeva najčešće je raspoloživa na web stranicama kreditne institucije.

Najčešće se potrebna dokumentacija razlikuje s obzirom na njezinu namjenu, stoga razlikujemo dokumentaciju za:

  • utvrđivanje kreditne sposobnosti – potvrda o zaposlenju i primanjima
  • namjenu kredita – dokazi za predloženu namjenu kredita
  • instrumente osiguranja – dokumentacija vezana za predložene instrumente osiguranja (npr. procjena vrijednosti nekretnine, dokumentacija kojom se dokazuje legalitet nekretnine, zemljišnoknjižni uložak, police osiguranja, ugovor o depozitu…)
  • korištenje kredita – dokumentacija koja treba biti raspoloživa prije korištenja kredita, npr. ugovor, instrumenti osiguranja, računi, pismo namjere druge banke…

Skreće se pažnja da kreditne institucije za određenu dokumentaciju imaju propisanu starost dokumenta u odnosu na datum podnošenja zahtjeva, stoga kako bi izbjegli zastarijevanje predane dokumentacije raspitajte se prethodno koliko koji dokument može biti star, ili prikupite potrebnu dokumentaciju u najkraćem roku.