Auto kredit

Auto krediti su krediti za kupnju vozila i to novih i/ili rabljenih vozila.

Kreditne institucije mogu odrediti koja vozila (ne)žele kreditirati po kriteriju starosti, npr. kreditna institucija može odrediti da kupnju vozila starog 25 godina ne želi kreditirati.

Ukoliko planirate kupiti vozilo i za kupnju podići auto kredit, prije nego krenete u potragu vozila provjeriti sve uvjete financiranja.
Isto tako važno je provjeriti koje troškove je moguće pokriti iz kredita i do kojeg iznosa, npr. trošak javnog bilježnika, osiguranja vozila i sl.

Isto tako, važno je prethodno provjeriti i koja dokumentacija je potrebna. Osim dokumentacije za utvrđivanje kreditne sposobnosti treba provjeriti i koju dokumentaciju je potrebno dostaviti za pravdanje namjene kredita (npr. može se tražiti ponuda za auto, kupoprodajni ugovor i dr.) te za korištenje kredita i zasnivanje založnog prava, tj. fiducija na vozilu.

Najčešće kreditne institucije na vozilima zasnivaju i založno pravo, tj. fiducij do konačne otplate kredita.